Den Fria Människan

Boken “Den Fria Människan: Vladimir Putin öppnar Porten till den Nya Tidsålderns Utveckling” Dr Sandor A Markus och Lars Helge Swahn. Boken säljs på Amazon då vi inte kan lagerföra den.

Boken beställs genom dessa länkar nedan!

Den Fria Människan (Svenska Amazon, svartvit inlaga)
Den Fria Människan (Brittiska Amazon, svartvit inlaga)
Den Fria Människan (Svensk widgetshop, inlaga i färg)

Artikelnr: 24 Kategori:

Beskrivning

Den Fria Människan: Vladimir Putin öppnar Porten till den Nya Tidsålderns Utveckling

Hela vår civilisation befinner sig på randen till en världsomfattande kollaps, som inträffar nu för första gången i människans och jordens mångtusenåriga historia. Denna kollaps är oundviklig pga. att Illuminati, CABAL (den dolda staten) genom olika slags åtgärder vill avveckla större delen av mänskligheten. Den konstruerade Pandemin Covid-19 är den inledande fasen av denna plan. Illuminati har tidigare deklarerat att de vill minska jordens befolkning från dess nuvarande ca 7,8 miljarder till ca 500 miljoner människor. Resterande vill de ersätta med AI “Artificiell Intelligens”.

Bakom denna Agenda finns Illuminati, CABAL (den djupa staten) och deras destruktiva utomjordiska entiteter (varelser) från Betelgeuse i Orion, vilka USA associerade sig med i börjande på 1950-talet för att skaffa sig världsherravälde och högteknologisk militär dominans. I verkligheten har USA fortsatt efter 2: a världskriget med samma plan som de hindrade Hitlerregimen från att genomföra, vilken kostade 50 miljoner människor livet.

Illuminati, CABAL (den djupa statens) plan är att utrota större delen av mänskligheten och förslava de övriga. Detta blir det största folkmordet i jordens 26 000-åriga historia.

Det finns bara en ledare i världen som kan rädda mänskligheten ur denna mycket svåra situation och se till att det som har planerats av Illuminati, CABAL (den djupa staten) och deras förlängda arm inom regeringar, inte kan genomföras.
Denna ledare är den Ryska Federationens president Vladimir Putin.

Folkrepublikens ledare Xi Jinping kan inte göra anspråk på att göra Kina till nästa Imperium efter USA: s sönderfall så som han har tänkt. Den typen av tänkande strider mot kosmos – universums lag och ordning och kommer inte att tillåtas i den Ny Tidsåldern. Det handlar inte längre om ökad materialism och ökad konsumtion utan minimalism och ökad kvalitativ medvetenhet och Etiskt och Moraliskt leverne. Kina liksom Indien måste sätta stopp för att öka sin befolkningstillväxt och sluta med att göra anspråk på andra länders territorium.

Boken som Du håller i din hand är UNIK i sitt slag. När Du läser den förstår du vad som sker i samhället, världen utan din vetskap. Det är dags att vakna upp ur din Törnrosasömn och se verkligheten ur ett annat perspektiv än vad du har varit van vid hitintills.

Limmad: 396sidor
Utgivningsdag: 21 Oktober 2020
Språk: Svenska
ISBN-10: 1548267481
ISBN-13: 979-8566448428
Dimensioner: 15.0 x 2.4 x 22.5 cm

Vikt: 0,63 kg

Boken går även att beställa på

Amazon >>>

Mer information

Vikt 0,7 kg